Image Alt
Projekti in investicije

VKLJUČITEV  V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI

Utemeljitev naložbe / Utemeljitev operacije

Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije prva prioriteta in cilj, s katerim lahko lokalna skupnost aktivira endogene razvojne potenciale. Z bogatitvijo turistične ponudbe možno sprožiti dodatne multiplikativne učinke in zagotoviti uspešen lokalni razvoj. Iz opravljene vmesne evalvacije SLR LAS Prlekija izhaja, da se razvoj podeželja najbolj determinira skozi turizem in ravno na tem področju je bil evidentiran največji nabor potreb.

OPERACIJA “PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2” je nadaljevanje celostne ureditve območja ŠRC Boreci s ciljem uresničiti javni interes po urejeni turistični infrastrukturi, pospešiti razvoj turizma in s turizmom povezanih storitev in dejavnosti ter s tem zagotoviti uspešen lokalni razvoj, ki temelji na zagotavljanju visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja. V sklopu operacije načrtuje vlagatelj Obcina Križevci izvesti sanacijo in ureditev opuščene gramoznice Kamešnica in jo oblikovati v prijeten naravni prostor za rekreacijo in sprostitev ter tako tematsko zaokrožil ureditev območja Parka doživetij Križevci. Skupaj s partnerji Športnim društvom Križevci in podjetnikom Dušanom Zorkom bodo aktivnosti operacije usmerjene v razvoj programov športnih in rekreativnih aktivnosti, razvoj dopolnilnih storitev za obiskovalce ter v promocijske in komunikacijske aktivnosti namenjene podpori trženju turistične ponudbe parka.

Pričakovani neposredni učinki operacije so:

  • Sanirana in urejena opuščene gramoznica Kamešnica x1
  • Turistični produkt parka skozi program ponudbe in aktivnosti za mladino in skupine x1
  • Promocijski filmi turistične ponudbe Parka doživetij Križevci x 3
  • Katalog s predstavitvijo ponudbe Parka doživetij Križevci x 2000
  • Predstavitev operacije v lokalnih x 2 in regionalnih medijih x 2
  • Promocijske vsebine operacije na spletnih straneh partnerjev x 2
  • Promocijski dogodek ob otvoritvi parka s tiskovno konferenco x 1

Posredno bodo izvedene aktivnosti povečale prepoznavnost in atraktivnost parka v širšem prostoru, povečale obiskanost ter čas bivanja gostov na območju parka in lokalni skupnosti. Prav tako bo operacija bogatila turistično ponudbo podeželskega zaledja velikih turističnih ponudnikov v regiji. Ciljne skupine so prebivalci območja, dnevni in stacionarni gosti, šolska mladina, rekreativci in športniki nasploh. Z izvedbo operacije bomo ustvarili nov turistični produkt in s tem povečali ponudbo lokalnih proizvodov in storitev x1, povečali število urejenih lokacij za rekreacijo x1 ter v izvajanje CLLD vključili 20 deležnikov na lokalni ravni.

Povezave:


Evropske komisije namenjene evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program Razvoj podeželja 2014 – 2020 2022

LAS Prlekija

t

Gostilna Zorko

Boreci 5h, 9242 Križevci pri Ljutomeru
041 328 377
Delovni čas:

pon – pet: 9:00 – 22:00

sob: 11:00 – 22:00

ned: ZAPRTO